Category : Bez kategorii

Co nowego w roku szkolnym 2018/2019? Przed nami nowy rok szkolny - sprawdź kiedy nastąpi rozpoczęcie zajęć dydaktycznp - wychowawczych! Źródło: ...
W Państwa ręce oddajemy bezpłatną wersję "Interaktywnego elementarza z klasą". Jest to seria 12 e-podręczników stanowiących wirtualną, rozszerzoną o multimedia ...
Zachęcamy do wzięcia udziału w IV Europejskim Kongresie Językowym PASE. Kongres to dwa dni wypełnione różnorodnymi sesjami wykładowymi i warsztatowymi. Sesje ...