Zaktualizowane „Wytyczne do tworzenia programów nauczania”

5 years ago by in edukacja wczesnoszkolna, Programy edukacyjne Tagged: , , ,

WYTYCZNE-DO-TWORZENIA-PROGRAMÓW-NAUCZANIA-1 | edukacja wczesnoszkolna, Programy edukacyjne | EDUKACJA, PROGRAMY, SCENARIUSZE LEKCJI, WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NAUCZANIA
Opracowane w ramach projektu pn.: Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy

Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2018

 

POBIERZ NOWE WYTYCZNE

 

Pobierz gotowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem robotów JIMU ROBOT

Pobierz gotowe doświadczenia z wykorzystaniem laboratoriów einstein