Środki na wyposażenie pracowni przyrodniczych

5 years ago by in Aktywna Tablica, Dofinansowanie, edukacja wczesnoszkolna, Interaktywna szkoła, Programy edukacyjne, STEM

Ministerstwo Edukacji Narodowej ma do przekazania samorządom w tym roku ok. 80 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych, niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka). Pieniądze pochodzą z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018. 

 

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

a) publicznych dla dzieci i młodzieży, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), osoby prawne, lub osoby fizyczne;

b) które mają, lub będą mieć od 01 września 2018 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów biologia i geografia) lub klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia)

c) które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym

d) które nie mają i nie będą mieć w strukturze od 01 września 2018 r. klas dotychczasowego gimnazjum (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej).

 

Wprowadzono roczny limit aplikowania do 1/4 szkół prowadzonych lub dotowanych przez JST, które spełniają powyższe kryteria. Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia osobno dla każdej szkoły i osobno dla każdego przedmiotu. 

 

Zeskanowane i podpisane wnioski należy przesłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej przez platformę ePUAP. W przypadku awarii systemu ePUAP, możliwe jest dostarczenie wniosku na adres e-mail: sekretariat.dwst@men.gov.pl. Samorządy mogą składać wnioski do 15 czerwca 2018 r. 

 

Pobierz wzór wniosku