Fomularz zgłoszeniowy

Potwierdzam, że nasza Szkoła Podstawowa zapoznała się i akceptuje regulamin Konkursu "Moja Klasa za 100 lat". (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji działań konkursowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacji o promocjach, konkursach i wydarzeniach przez Projekcja Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie Projekcja Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.)o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

KONTAKT

Krzysztof Żmuda
Kierownik Projekcja EDU
email: kz@projekcja.pl
tel. 71 784 97 65
kom. 693 963 133

Monika Pawłowska
Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta
email: mpw@projekcja.pl
tel. 71 391 13 14
kom. 693 963 122