Dofinansowanie na tablice i monitory interaktywne. Poznaj szczegóły rządowego programu Aktywna Tablica.

6 years ago by in Dofinansowanie, Nowości Tagged: ,

Pozyskaj nawet 14 000 zł dla swojej szkoły! Czasu jest niewiele, dlatego pomożemy Twojej szkole przygotować wniosek i dobrać najlepszy możliwy sprzęt.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 19 lipca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.
Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Szkoła będzie mogła otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę – z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministrów – będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

W 2017 szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 31 sierpnia br. (kliknij i pobierz wniosek), a organy prowadzące do wojewodów – do 15 września br. (kliknij i pobierz wniosek).
Kwalifikacja wniosków nastąpi do 27 września br. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do końca października 2017 r.

Lista pomocy dydaktycznych obejmujących dofinansowanie:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą (spełniającą wymagania Programu Aktywna Tablica) – pełny asortyment znajdą Państwo w naszym sklepie internetowym projektor.pl. Polecamy również gotowe zestawy interaktywne.

Za wkład własny uważa się:

  • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,
  • sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie,
  • podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s

O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać:

  • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
  • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą,
  • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości

W ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do około 15 580 szkół w Polsce i za granicą, z czego:

  • do 5 582 szkół i szkół za granicą w 2017 r.,
  • do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2018 r.,
  • do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2019 r.

Zapoznaj się z najważniejszymi dokumentami (wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących są również opublikowane na stronie MEN):

Czasu jest niewiele, dlatego pomożemy Twojej szkole przygotować wniosek i dobrać najlepszy możliwy sprzęt.


Grafika pochodzi ze strony informacyjnej MEN dla Programu Aktywna Tablica.